žlabatka růžová — Diplolepis rosae

Cynipidae - žlabatkovití

Popis: délka těla přibližně 0,5 cm. Hálky této žlabatky vytvářejí obvykle na konci větviče charakteristický a nápadný útvar, někdy označovaný jako bedeguar. Stanoviště: lesostepi, řídké lesy, meze a křovinatá místa, kde roste růže šípková. Též v zahradách a parcích na mnoha kulturních formách růží.

Rozšíření: téměř celá Evropa.

Výskyt: hojný.

Biologie: z mnoha komůrkových hálek se líhnou nejen samičky, ale také mnoho drobných parazitických „vosiček" (chalcidek), které se vyvinuly jako parazitoidi v larvách žlabatek. Na 100 samiček žlabatky růžové připadá jen jeden sameček. Rozmnožování je tedy převážně partenogenetické, tzn. že samičky většinou kladou vajíčka, která se vyvíjejí bez oplození.

Potrava: mnoho žlabatek žije paraziticky v larvách jiného hmyzu. Často jsou larvy žlabatek také samy hostiteli jiných drobných parazitoidů z řádu blanokřídlých.

 

 

Zdroj: Hmyz a pavoukovci, Průvodce přírodou, Helgard Reichholf-Riehmová

 

 

Tento druh můžete mapovat pomocí naší nálezové databáze

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje