Hořeček drsný Sturmův — Gentianella obtusifolia

Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana Gentianaceae – hořcovité

Popis: Dvouletá bylina dosahující výšky kolem 30 cm. Lodyha rovná, přímá nejčastěji od báze nebo 1/3 větvená. Listy vejčitě kopinaté obvykle stejně dlouhé jako jako internodia. Květenství v bohatém hroznu. Švy kališní trubky lištovitě sbíhají na květní stopku, po celé délce hustě papilovité až papilnatě brvité. Koruna obvykle sytě modrofialová, někdy bledě lilkovitě modrá. Plodem jsou tobolky obsahující drobná, světle hnědá semena.

Doba květu: červenec až říjen, optimum pro Karlovarsko začátek září Terofyt: jednoleté rostliny bez obnovovacích pupenů

Léčivka: ne

Ochrana: jeden z nejohroženějších druhů v této čeledi. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky patří mezi chráněné druhy v kategorii kriticky ohrožený druh. V červeném seznamu zařazen do kategorie C1 - kriticky ohrožený (Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - stav v roce 2000, AOPK, 2001)

Celkové rozšíření: na celém území ČR velice vzácný (například na Karlovarsku a Blatensku). Z více než 100 historických lokalit se dnes roste na cca 6 lokalitách.

Rozšíření na Karlovarsku: PP Hořečková pastvina v Pile

Biotop: Pastviny a střídavě vlhké krátkostébelné louky, nebo na loukách slatinných, bohatých na živiny.

Záměny: vzhledem k složité determinaci tohoto druhu, je záměna možná s ostatními druhy hořečků (hořeček mnohotvárný český - Gentianella praecox subsp. bohemica, hořeček mnohotvárný pravý - Gentianella praecox subsp. praecox )

 

Další druhy z této čeledi:

Hořec hořepník - Gentiana pneumonanthe L.

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje