Kostel ve Skokách potřebuje naši pomoc — veřejná sbírka

Tímto článkem se snažíme oživit tuto krásnou a jedinečnou památku v Karlovarském kraji. Přispějte i Vy na záchranu barokního kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách.

Když se vydáte pěšky úvozovou cestou mezi poli za vesnici Skoky, minete křížek na rozcestí, zažijete něco neobyčejného. Téměř na dosah ruky se mezi stromy vynoří přímo před vámi dvě impozantní báně kostela, utopeného v údolí. A pokud do údolí sejdete, uvidíte krásný, ale smutný a opuštěný barokní kostel Navštívení Panny Marie.

Kdysi se zde konaly slavné poutě. Místo žilo církevními slavnostmi a zájezdní hostinec vedle kostela prosperoval. Dnes jsou z něj ruiny a z kostela téměř také. Bezostyšní vandalové jej vyrabovali a zničili. Zloději dokonce strhávají oplechování obou věží, ze kterých zůstávají pouhé kostry. Krádeže, ničení stále pokračuje a není proti nim obrany.

Je letní podvečer a já v tichu kláštera Teplá poslouchán vyprávění pátera Augustina, administrátora kláštera, o historii i současnosti poutního kostela ve Skokách. Na památku zázračného uzdravení děvčátka zde byla postavena kaplička, později v r. 1736 barokní kostel. V r. 1903 byl nákladně opraven, vybavení kostela, které většinou pocházelo ze druhé pol.18.století zrestaurováno. Bylo zde několik skutečně vzácných cenností. Jejich popis byl uveřejněn v publikaci „Umělecké památky 3", vydané Ústavem dějin ČSAV v r. 1980.

Dnes je však toto místo pouhou smutnou upomínkou jedinečného umění našich předků, jejich touhy po kráse a dokonalosti.

Vyprávění administrátora kláštera Teplá, kam poutní kostel spadá, pomalu končí. Uzavírá je výpověď o bezmoci vůči bezohlednosti, hrubosti a vandalismu. Ale také výpověď o přání, vrátit kostelu jeho význam a jedinečnost. Jeden z nejvzácnějších zachráněných skvostů je kopie obrazu Panny Marie Pasovské, kterou v r. 1717 vytvořil toužimský malíř J.W.Richter. Obraz je umístěn v konventní kapli kláštera Teplá. Madona má líbeznou tvář a trpělivý výraz. Už léta poslouchá každodenní motlitby. Očima se však dívá ven. Jako by toužila vrátit se zpět do kostela ve Skokách a vítat zde své poutníky.

Chtěla bych pomoci. Doufám, že nezůstanu sama. Bankovní účet, kam lze posílat finanční příspěvky na záchranu kostela ve Skokách:

3733058, kód banky 0300variabilní symbol 23046konstantní symbol 0558

Další články o kostele na tomto webu:

Festival Znamení světla 2007 v kostele ve Skokách

Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách

Kostel ve Skokách opět vyrabován

Fotogalerie zničeného kostela ve Skokách

Pozvánka na pracovní setkání pro záchranu kostela ve Skokách

Pracovní schůzka na záchranu kostela ve Skokách

Další zajímavé odkazy:

Zajímavá galerie a píseň Maria Stock folkového písničkáře Petra Linharta

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje