Pozvánka na pracovní setkání pro záchranu kostela ve Skokách

V tomto článku naleznete veškeré informace o připravované pracovní schůzce na záchranu kostela Navštívení Panny Marie ve Skokách.

Vážení přátelé a příznivci památek a historie, Vážení přátelé a příznivci poutního místa Mariánských Skoků,

jak již asi všichni víte, barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skocích se opět stal obětí surového nájezdu našich nekulturních spoluobčanů, kteří kvůli pár tisícům korun za barevný kov z oplechování bání věží kostela riskovali své životy a neváhali na této kulturní památce, jejíž význam daleko přesahuje hranice Karlovarska, způsobit těžké škody ve výši 5 miliónů korun! Bylo by nesmírně smutné, kdyby náš region, náš kraj, kdyby naše země i celá společnost přišly o významnou součást našeho společného kulturního dědictví, jenž dodnes přežívá mimo jiné i ve známém českém rčení „Panenko skákavá". Myslíme si, že je třeba konečně důrazně a efektivně zasáhnout, dokud je ještě co zachraňovat. V současné situaci je zřejmé, že nynější vlastník, Klášter premonstrátů v Teplé, není schopen danou kritickou situaci sám vyřešit a neobejde se bez vnější podpory a pomoci. Víme, že existuje dobrá vůle této památce pomoci, jednotlivé aktivity však jsou roztříštěné, nekoordinované, chybí vzájemná informovanost o aktivitách jednotlivých subjektů. Naše občanské sdružení Pod střechou si při svém založení vytklo za cíl mimo jiné i ochranu, obnovu a využití kulturních památek Toužimska a okolí. Osud poutního kostela Navštívení P. Marie nás zaujal již dávno před vznikem našeho sdružení, po jeho založení jsme v rámci našich aktivit začali připravovat určité kroky k jeho záchraně a budoucímu znovuoživení. Poslední vývoj nás velmi pobouřil a přinutil zaktivizovat naši činnost. Proto po domluvě s majitelem a správcem kostela, Klášterem premonstrátů v Teplé, jsme se rozhodli iniciovat pracovní setkání všech zainteresovaných stran s cílem jednak se vzájemně osobně seznámit, představit své dosavadní aktivity a plány ve věci záchrany skokovského kostela a především se domluvit na nějakém dalším vzájemně koordinovaném a smysluplném postupu, který by vedl, když ne přímo k oživení a obnovení památného místa, tak alespoň k jeho zachování i pro příští generace. Věříme, že naší výzvu přijmete s pochopením a podpoříte náš společný zájem svou účastí na tomto setkání, které se uskuteční v sobotu 7. října 2006 v Toužimi, v prostorách malého sálu Kulturního a informačního centra města Toužimi na nám. Jiřího z Poděbrad 35, od 10.00 hodin. K dispozici bude audiovizuální technika (PC, dataprojektor). Bude-li z Vaší strany zájem, mohla by být součástí jednání i obhlídka objektu kostela ve Skocích, abychom si případně udělali představu o současném stavu a situaci. Sdělte nám proto Váš zájem o tuto prohlídku.

Za Pod střechou, občanské sdružení

Jiří Schierl, předseda, v. r.

ThMgr. P. Piotr Janczak, místopředseda, v. r.

Kontaktní adresa: Jiří Schierl, Tepelská 393, 364 01 Toužim, tel. 723 246 041, e-mail: podstrechou@email.cz

 

Další články o kostele na tomto webu:

Festival Znamení světla 2007 v kostele ve Skokách

Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve Skokách

Kostel ve Skokách opět vyrabován

Kostel ve Skokách potřebuje naši pomoc - veřejná sbírka

Fotogalerie zničeného kostela ve Skokách

Pracovní schůzka na záchranu kostela ve Skokách

Další zajímavé odkazy:

Zajímavá galerie a píseň Maria Stock folkového písničkáře Petra Linharta

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje