Osvald Josef Wenda

Zemřel roku 1721, barokní sochař činný v severozápadních Čechách počátkem 18. století. Datum narození ani rodiště nejsou známy, roku 1697 se přiženil do Žlutic, kde až do své smrti vedl kamenosochařskou dílnu a kde se stal váženým měšťanem (r. 1719 zvolen i purkmistrem).

Dílem tohoto žlutického sochaře jsou přede¬vším monumentální pískovcové plastiky - sloupy Nejsvětější Trojice na náměstích ve Žlutících (1701-1704, trojboký jehlan s Boží Trojicí zdobený soškami andílků a ve spodní části sochami Hroznaty a sv. Václava a sv. Ludmily), v Karlových Varech (1716, nákladem hraběnky Vrtbové se sochami světců) a pravděpodobně i v městečku Teplá (1721, kromě sochy Boží Trojice a P. Marie ozdoben dalšími devíti sochami světců: Hroznaty, sv. Floriána, Leopolda, Norberta, Quodvuldtea, Rozálie a zemských patronů Václava, Vojtěcha a Jana Nepomuckého). Jeho dílem jsou i čtyři sochy církevních Otců v kostele sv. Bartoloměje v Pístově (na bývalém tepelském klášterním panství).

 

 

 

Zdroj: Osobnosti a Západní Čechy, 1. díl, Jan Kumpera, Ševčík nakladatelství, 2005

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje