Krakovští z Kolovrat

Tato dosud jediná pokračující kolovratská linie odvozuje svůj původ od ALBRECHTA (vnuka zakladatele kolovratského rodu Albrechta), který získal r. 1445 hrad Krakovec (v držení jeho potomků do 1548).

Do západních Čech vstupuje tato linie až v 17. století VILÉMEM ALBRECHTEM (+ 1688), který vyženil Týnec u Klatov již r. 1624. Zastával významné zemské funkce (nejvyšší hofmistr, 1656-1678 nejvyšší sudí), r. 1671 získal hraběcí titul a Týnec učinil střediskem rozsáhlého panství (které v 18. století zahrnovalo již 43 vesnice). Vilém Albrecht získal ještě další západočeská panství - 1663 dědictvím Žichovice na Sušičku (majetkem rodu do 1707) a koupí 1664 Chýše u Žlutic (v držení této větve do 1747).

Týneckou část rodinného majetku i s okolními statky Janovice nad Úhlavou, Běšiny a Dešenice získal mladší syn MAXMILIÁN NORBERT (+ 1721), zakladatel týnecké pošlosti Krakovských, rytíř zlatého rouna, 1704-1721 nejvyšší komorník, který také zahájil výstavbu týneckého zámku, dokončeného až za vlády jeho syna JANA JOSEFA (+ 1766 v Madridu jako rakouský vyslanec). Jeho potomci vlastnili Týnec až do 20. století. Jeho strýc a Maxmiliánův starší bratr JAN FRANTIŠEK (+ 1723) získal po otci kromě jiného Chýše (v držení Krakovských do 1747) a jeho syn VILÉM ALBRECHT II. (+ 1738) rozšířil majetek této linie o Hradiště u Blovic (majetkem do 1872) a zejména r. 1728 o středočeskou Březnici a stal se zakladatelem březnické pošlosti Krakovských, která sehrála významnou roli ve veřejném životě i v době národního obrození: FILIP (+ 1773), nejvyšší purkrabí 1748-1771, LEOPOLD (+ 1809), do 1796 nejvyšší kancléř, ALOIS JOSEF (+ 1833), od 1830 pražský arcibiskup, a zvláště JAN KAREL, zvaný HANUŠ (1792-1872), velký příznivec Matice české a Národního muzea. Tato březnická pošlost Krakovských rozšířila svůj majetek na Plzeňsku ještě o velkostatek Velké Dvorce, zděděný po vymřelých Libštejnských z Kolovrat (1861).

 

 

Zdroj: Osobnosti a Západní Čechy, 1. díl, Jan Kumpera, Ševčík nakladatelství, 2005

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje