ďáblík bahenní — Calla palustris

Araceae - áronovité

Popis: vytrvalá bylina dosahující výšky až 30 cm. Ďáblík bahenní má výrazný, zelený, hadový, nadzemní nebo podzemní oddenek z něhož vyrůstají listy s lesklým povrchem. Tyto listy jsou téměř kožovité, sdrčitě okrouhlé. Čepele listů má široce vejčité až okrouhlé. Květní palici má hustou, na bází s oboupohlavnými květy, na špičce se samčími květy. Palici podpírá toulec, který je uvnitř bílý, na rubu zelený. Plodem je dužnatá bobule, která se dozráváním mění do jasně červené barvy. Ďáblík se šíří převážně oddenky, v menší míře též semeny, které jsou unášeny vodou.

Doba květu: květen až červenec.

Stanoviště: rybníky, rašeliniště, lesní tůně, mrtvá řáční ramena, příkopy.

Celkový výskyt: v ČR vzácnější. Převážně ve východní Evropě až po Holandsko, Belgii a Francii, na sever zasahuje až po Švédsko.

Rozšíření na Karlovarsku: vzácný.

Ochrana: dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., je zařazen do kategorie ohrožený druh.

Léčitelství: celá rostlina je jedovatá, z níchž nejjedovatější je oddenek rostliny. Obsahuje látku podobnou aroinu a saponinové látky. V lidovém léčitelství se užíval velmi zřídka.

 

 

 

Použitá literatura:

Plané rostliny Střední Evropy, Bertram Münker, KK 1996  

Klíč ke květeně České republiky, Karel Kubát a spol., Academia 2002

 

 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje