VKP Těšetický lom

Morfologicky nápadný čedičový pahorek s výskytem lomové květeny a zvířeny se nachází nedaleko osady Těšetice u Bochova na Karlovarsku.

Pahorky jsou porostlé přirozeným xerotermním travinobylinným společenstvem s druhově charakteristickou entomocenózou. Lomové stěny jsou domovem několik atypických skalních druhů rostlin Doupovských hor.

Útvar je významný rovněž z geologického a krajinně-estetického hlediska. Jako významný krajinný prvek byl Těšetický lom registrován Okresním úřadem Karlovy Vary dne 18.12.1995.

Z významných druhů rostlin lze jmenovat výskyt bělolistu rolního (Filago arvensis) nebo lomikámenu zrnatého (Saxifraga granulata). Bohatý je výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis).

 

 

VKP Těšetický lom

VKP Těšetický lom

VKP Těšetický lom

VKP Těšetický lom

VKP Těšetický lom

VKP Těšetický lom
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje