Aktivity pozemkového spolku Vladař

2005
 
Odstranění náletových dřevin ve VKP Louky pod Vladařem o celkové ploše 2,5 ha (celkové náklady 50.000,-)
 
2008
Ošetřeno celkem 39 ks knínických vrb z Programu péče o krajinu (celkové náklady 109.200,- Kč)
 
Pokoseno 3,0502 ha Vladařských luk z Programu péče o krajinu (celkové náklady 54.900,-)
 
2009
Obnova ekostabilizační funkce VKP Knínické vrby z prostředků „Programu obnovy přirozených funkcí krajiny“ – ošetřeno 9 ks vrb (celkové náklady 32.000,-)
 
Z Programu péče o krajinu bylo ošetřeno 7 ks knínických vrb (celkové náklady 25.000,-)
 
Provedeno pokosení VKP Vladařské louky o celkové výměře 2,6 ha a výřez dřevin z rozpočtu Karlovarského kraje (25.000,-) a z programu „Ochrana biodiverzity“ (25.000,-)
 
2010
 
Provedeno pokosení VKP Mokřady u Těšetic o celkové výměře 1,5 ha
 
Provedeno pokosení VKP Těšetický lom o celkové výměře 1 ha
 
Provedeno pokosení VKP Pahorek nad sklepem o celkové výměře 0,5 ha
 
Provedeno pokosení VKP Na staré šachtě o celkové výměře 1,5 ha
 
Provedeno pokosení VKP Vladařské louky o celkové výměře 2,6 ha z prostředků Operačního programu životního prostředí – práce svépomocí
 
Provedeno pokosení 3,74 ha a výřez křovin o výměře 3,7423 ha z prostředků Operačního programu životního prostředí – dodavatel Josef Janoušek
 
Jednání o pronájmu VKP Těšetický lom s Městem Bochov – záměr pronajmutí byl zamítnut
 
Jednání o pronájmu VKP Mokřady u Nových Kounic s vlastníkem (p. Vaňousek) navázána ústní dohoda o údržbě VKP
 
Provedena inventarizace všech registrovaných VKP a památných stromů v okrese Karlovy Vary
 
Ve spolupráci s občanským sdružením Pod střechou jsme neúspěšně požádali o dotaci z programu „Blíž přírodě“ na Skockou poutní stezku
 
Likvidace nepůvodních druhů rostlin VKP Louky pod Vladařem z rozpočtu Karlovarského kraje (celkové náklady 15.200,-)

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje