Financování aktivit

Převážná část finančních prostředků na údržbu cenných lokalit získáváme pomocí grantových řízení. Největší část finančních prostředků čerpáme z Programu péče o krajinu, Programu obnovy přirozených funkcí krajiny, z Operačního programu životního prostředí, z rozpočtu Karlovarského kraje a Města Karlovy Vary.

V roce 2010 jsme úspěšně požádali o dotaci z Operačního programu životního prostředí a obdrželi celkovou dotaci 1.001.493,- Kč na realizaci záchranných prací ve VKP Louky pod Vladařem. Cílem projektu je tak do konce roku 2012 postupná regenerace tohoto území a kompletní výřez dřevin a pokosení lokality tak, aby nedošlo k dalšímu destruktivnímu zarůstání lokality.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje