Černýš rolní — Melampyrum arvense

Orobanchaceae - zárazovité

Popis: byliny až 60 cm veliké s hlavním kořenem zasahujícím až 45 cm hluboko s  bočními kořeny. Lodyhu má černýš přímou, poměrně hustě pýřitou, málo až velmi bohatě větvenou. Listy má přísedlé, čárkovitě až široce kopinaté. Dolní listy má celokrajné, horní často na bázi s jedním nebo i více páry dlouhých zubů, po celé ploše kratičce drsně chlupaté. Květenství černýše je husté, pouze v nejdolnější části řidčí všestranný klas, obvykle až 30ti květý. Listeny má vejčitě kopinaté, na okraji hluboce zubaté. Dolní listen yjsou nejčastěji zelené, horní obvykle purpurové, vzácně bělavé, na okrajích nebo i na žilkách pýřité, na spodní straně listenů tmavé přisedlé žlázky. Kalich je zelený, na bázi mezi žilkami a na špičkách cípů růžově nabíhající, po celé ploše drsně krátce chlupatý. Koruna až 25 mm dlouhá, základní barva bělavě až žloutkově žlutá, pysky a střední část korunní trubky nejčastěji intenzivně purpurově naběhlé, vzácně bělavé. Plodem je elipsoidní tobolka.

Variabilita: poměrně málo proměnlivý druh.

Ohrožení a ochrana: není ohrožený ani chráněný.

Rozšíření: roztroušeně až hojně v oblasti termofytika, dříve dosti hojně též mezofytiku.

Ekologie: dříve hojně jako plevel, především v teplejších oblastech. Dnes jako plevel velmi vzácně, častěji na suchých, výslunných stráních, mezích, okrajích cest a stepních stanovištích. Hojnější na vápenci a půdách s vyšším obsahem bází.

Význam: masový výskyt v obilných polích v minulosti znehodnocoval mouku. Větší podíl rozemletých semen jí dodával šedivou barvu a hořkou chuť.

 

 

Použitá literatura: Květena České republiky, Bohumil Slavík, Academia, Praha 2000

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje