koprník štětinolistý — Meum athamanticum

Apiaceae - miříkovité

Popis: až 60 cm vysoká bylina s válcovitým oddenkem, vícehlavým a hustě a dlouze čupřikatým. Lodyhu má přímou, hranatě rýhovanou, chudě větvenou, bezlistou nebo maximálně s dvěma listy. Listy má koprník řapíkaté, většinou přízemní, sytě zelené, v obrysu podlouhle vejčité až trojúhelníkovité, 4x zpeřené. Úkrojky (lístečky) má jemné, níťovité, na vrcholu zašpičatělé, dolní úkrojky lístků křížem přisedlé. Okolíky až s 15ti okolíčky, obal většinou chybí nebo je tvořen 2 štětinovitými listeny. Okrajové květy a 1 prostřední květ okolíčku oboupohlavné, ostatní samčí. Kalich má koprník nezřetelný.

Rozšíření v ČR: pouze v mezofytiku a oreofytiku pohraničních pohoří a v přilehlých územích v západní a severní části republiky. V Krušných horách velmi hojný druh.

Stanoviště: horské louky a hole, rašelinné louky, pastviny. Na půdách vlhčích, v létě vysýchavých, kamenitých i hlinitých, často humózních, vesměs na silikátovém podkladu. V Krušných a Jizerských horách tvoří významnou součást tzv. "meových" nebo "koprníkových" luk.

Ochrana: koprník štětinolistý je chráněn v kategorii ohrožený druh (vyhláška č.395/1992 Sb.). Patří mezi druhy vyžadující další pozornost (C4).

Použití: výrazná vůně, voní po kopru, odtud i jeho jméno.

 

 

 

 

Použitá literatura: Květena České republiky 5, Bohumil Slavík, Academia 

 

 

 

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje