kosatec sibiřský — Iris sibirica

Iridaceae - kosatcovité

 

Popis: vytrvalá a trsnatá bylina dosahující výšky až 120 cm. Oddenek má krátce plazivý, nedužnatý a nevětvený. Lodyhu má kosatec přímou, nahoře chudě větvenou, dutou, olistěnou, nahoře chudě větvenou, na bázi se zbytky loňských listů. Přízemní listy má nejčastěji přímé, někdy šikmo rostoucí, úzce čárkovité a mečovitého tvaru s ostrou špičkou. Tyto listy jsou velmi tuhé a zelené a zpravidla nedosahují do výšky květenství kosatce. Oproti nim lodyžní listy jsou jinak morfologicky uspořádané nejčastěji čárkovitě kopinaté, zelené a někdy až hnědé. Modrobílé květy jsou uspořádané až v 5ti květém vějířku, nejčastěji jsou přisedlé nebo krátce stopkaté a bohužel nevonné. Okvětní trubku má nálevkovitou. Vnější okvětní lysé cípy vytvářejí oblouk. Čepel okvětních cípů  je nejčastěji po celé délce modrá až modrofialová s tmavšími žilkami a pouze na bázi má bělavé pruhy a skvrny. Semena má kosatec zploštělá, různého tvaru, matná a černavá.

Variabilita: variabilní pouze v barvě květu, kdy v populaci lze najít i jedince s bílými květy.

Rozšíření: na většině území ČR, chybí například v severních a východních Čechách. Na území Karlovarska poměrně hojný druh na typických stanovištích.

Stanoviště: vlhké louky, nebo střídavě vlhké louky a lesní okraje. Nejčastěji na slunných nebo maximálně polostinných místech, na střídavě vlhkých půdách s tendencí k oglejení.

Ohrožení: podle zákona o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky patří mezi chráněné druhy v kategorii silně ohrožený druh. V červeném seznamu zařazen do kategorie C3 - ohrožený druh (Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - stav v roce 2000, AOPK, 2001). V průběhu 20. Století na většině území ČR výrazně ubyla jeho početnost a to z důvodu rozsáhlých meliorací a odvodňování mokřin a luk.  

 

Použitá literatura: Květena České republiky 8, Jitka Štěpánková a kol., Academia, Praha 2010

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje