vemeník dvoulistý — Platanthera bifolia

Orchidaceae - vstavačovité

Popis: vytrvalá bylina až 80 cm vysoká světle zelená bylina vyrůstající ze dvou vejcovitých až řepovitě prodloužených hlíz. Lodyha vemeníku je přímá, dutá, lysá, rýhovaná, při bázi se 2 kopinatými hnědavými šupinami. Dolní listy má lupenité, umístěné těsně nad bází lodyhy, jsou přisedlé, vstřícné, úzce až široce eliptické na bázi široce klínovité. Klas vemeníku je přímý, válcovitý a až 40květý. Listeny má kopinaté. Květy jsou bílé, někdy až mírně nazelenalé, v podvečer výrazně vonící a s dostatkem nektaru. Postranní vnější okvětní lístky rovnovážně do stran rozestálé, kopinatě vejčité, nesouměrné, nejčastěji 5žilné a bílé. Vnější lístek kratší, vzhůru směřující a spolu s postranními vnitřními okvětními lístky přilbově skloněný. Vnitřní okvětní lístky menší než vnější světle žlutozelené. Pysk má vemeník šikmo dolů ohnutý, páskovitý, delší než vnější okvětní lístky. Kvete od května do července.

Variabilita: velmi variabilní druh, rozeznáváme několik regionálních ras, z nichž některé zahrnujeme do poddruhů.

Rozšíření: roztroušeně až dosti vzácně na téměř celém území, poměrně vzácně však v podhůří Krušných hor, chybí ve vyšších polohách Krušných hor, Šumavy a Krkonoš.

Ochrana: dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., je zařazen do kategorie ohrožený druh.

Stanoviště: křovinaté stráně, louky, pastviny, světlé listnaté lesy i lesostepní bory, lesní lemy a vřesoviště. Na půdách čerstvě vlhkých, bázemi bohatých, kyselých až zásaditých, převážně však nevápnitých, humózních. Druh se širokou ekologickou amplitudou.

 

Záměna: podobný vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha).

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje