Naučná stezka Kladská

Naučná stezka je zaměřená na biologii, historii a geologii. Vede kolem Kladského rybníka po okraji přírodní rezervace Kladské rašeliny, části Tajga.

Osada Kladská byla založena roku 1875 teh­dejším majitelem panství knížetem Otto Frid­richem Schonburg-Waldenburg. Jádro tvoří roubená stavení švýcarského horského stylu s loveckým zámečkem. Exteriéry budov jsou zdobeny mysliveckými náměty a loveckými trofejemi. Celá osada je obklopena  parkovou úpravou s hojným zastoupením okrasných dřevin.

Kladská dává návštěvníkovi nejen možnost odpočinout si ve stylovém lesnickém a mysliveckém prostředí, ale také se nerušeně seznámit s historií a přírodním bohatstvím Slavkovského lesa. V blízkosti parkoviště a autobusové zastávky byly vybudovány přístupy na naučnou stezku, procháze­jící při okraji nejcennější části Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny i bezzásahovým územím Tajga.

Při roční návštěvnosti přes 50.000 turistů patří Kladská k nejatraktivnějším místům Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. V zájmu dalšího rozvoje turistického ruchu a s ohledem na chranu životního prostředí v širokém okolí spolupracují Lesy ČR, lesní závod Kladská, Město Marián­ské Lázně a Správa CHKO Slavkovský les, např. na vytváření vhodného turistického zázemí (parkoviště, údržba naučné stezky, odborná náplň informačních tabulí atd.).

Naučná stezka Kladská byla otevřena pro veřejnost 14.9.1977 a patří k nejstarším naučným stezkám na území České republiky. Už od svého počátku byla konstruována tak, aby stezku mohli navštívit i fyzicky méně zdatní návštěvníci. Stezku tvoří dřevěný povalový chodník s délkou přibližně dva kilometry a je vybavena čtrnácti informačními panely a několika lavičkami. Součástí stezky jsou dále pískem sypané cesty, dětské sluneční hodiny nebo mluvící panel. 

 

   
Lokalita Slavkovský les, po silnici 9,5 km severně od Mariánských Lázní.
Mapa KČT č. 2 Slavkovský les a Mariánské Lázně
Značení Turistická značka naučné stezky.
Začátek U silnice Kladská / Prameny, cca 250 m od loveckého zámečku v Kladské.
Zastávky č. 1 Smysl a význam ochrany Slavkovského lesa, znak CHKO a symbolika rostliny Arniky chlumní, geologický vývoj oblasti Slavkovského lesa. č. 2 Historie osady Kladská, obyvatelé Kladského rybníka. č. 3 Minulost a současnost lesních porostů a fauna ve Slavkovském lese. č. 4 Minerální prameny Slavkovského lesa - vznik, vývoj, vztahy a charakteristické známky vybraných pramenů. č. 5 Vzácná zvířena a rostlinstvo NPR Kladské rašeliny a rašeliniště Tajga. č. 6 Vznik a vývoj rašelinišť - slatiniště, přechodová rašeliniště, vrchoviště. č. 7 Historie středověké těžby cínu ve Slavkovském lese a technická památka plavební kanál Dlouhá stoka. č. 8 Ochrana přírody v ČR - základní úkoly a poslání CHKO, přehled znaků nejstarších CHKO a NP v České republice.
Konec U silnice Kladská / Prameny, cca 550 m k loveckému zámečku v Kladské.
Délka stezky 1,6 km
Druh přesunu Pěší turistika.
Náročnost terénu Nenáročný, rovinatý terén, štěrkopískové cesty a dřevěné vyvýšené chodníky z prken. Stezka je provedená jako bezbariérová. Bezpečnost: Na podzim a v zimě možnost namrzání chodníků.
Časová náročnost Do 1 hodiny.
Dostupnost Vhodné pro mototuristiku, od vlaku na kole z M. Lázní nebo Lázní Kynžvart, autobusem z M. Lázní nebo pěšky po zelené TZT z M. Lázní (8,5 km).
Doporučujeme Prodloužit si výlet o cestu k Mýtskému rybníku (cca 1,5 km po silnici ve směru na Prameny k rozc. TZT Potok Rota a po žluté 2 km k Mýtskému rybníku).

 

 

 

Naučné stezky na tomto webu:

Smraďoch (Slavkovský les)

Geologický park Mariánské lázně

Šibeniční vrch (Bečov nad Teplou)

SOOS (Chebsko)

Stopami horníků (Kraslice a okolí)

Andělská Hora - Kyselka

Blatenský příkop (Boží Dar - Horní Blatná)

Jáchymovské peklo (Jáchymov a okolí)

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje