I v letošním roce zachraňujeme orchidejové louky

V letošním roce stejně jako v letech minulých probíhají v těchto dnech intenzivní práce ve významném krajinném prvku Louky pod Vladařem.

Z finančních prostředků Operačního programu životního prostředí naše organizace a Josef Janoušek provádějí intenzivní výřez křovin a kosení lučního porostu na unikátních vstavačových loukách pod Vladařem na Žluticku. V letošním roce je v plánu posekat cca 10 ha luk a vyřezat cca 3,5 ha nepropustných křovin.

 

 

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011

Sekání Vladařské louky 2011
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje