I v letošním roce zachraňujeme orchidejové louky

V letošním roce stejně jako v letech minulých probíhají v těchto dnech intenzivní práce ve významném krajinném prvku Louky pod Vladařem.

Z finančních prostředků Operačního programu životního prostředí naše organizace a Josef Janoušek provádějí intenzivní výřez křovin a kosení lučního porostu na unikátních vstavačových loukách pod Vladařem na Žluticku. V letošním roce je v plánu posekat cca 10 ha luk a vyřezat cca 3,5 ha nepropustných křovin.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje