žebrovice různolistá — Blechnum spicant

Blechnaceae - žebrovicovité

Popis: žebrovice různolistá má krátký oddenek až 5 cm dlouhý až 6 mm v průměru, černohnědý, u starších rostlin často vícehlavý, pokrytý u bází listů a na mladších šástech plevinami. Pleviny má až 10 mm dlouhé, na bázi až 2 mm široké, kopinaté, dlouze vlasovitě zašpičatělé, na okraji s ojedinělými brvinami, žlutohnědé až hnědé. Listy v hustých trsech, jsou řapíkaté, kožovité a lysé. Trofofyly přezimující, paprskovitě rozprostřené. Čepel má jednoduše zpeřenou, peřenolaločnou až peřenosečnou, v obrysu podlouhlou. Lístky celokrajné, srpovitě zakřivené a krátce zašpičatělé, leskle zelené. Sporofyly má žebrovice nepřezimující. Sporofyly vyrůstají ze středu růžice s dlouhým hnědým řapíkem. Výtrusnicové kupky rovnoběžně po každé straně hlavní žilky lístku čepele, čárkovité, jen velmi vzácně přerušované. Ostěry kožovité, neopadavé, čárkovité, vypuklé, v mládí bělavé později hnědé. Výtrusy ledvinité až skoro kulovité, tmavohnědé, na povrchu s lištami, patrnými jen u dobře vyzrálých výtrusů. Kvete od července do srpna.

Variabilita: variabilní co do velikosti a tvaru trofofylu.

Rozšíření: v celé Evropě, kromě východu. Maroko, Sýrie, Turecko, Kavkaz.

Rozšíření v ČR: ve všech horských územích, v nižších polohách jen na ekologicky vhodných stanovištích. Český kras, Krušné hory.

Stanoviště: smrčiny, rašelinné bory a olšiny, chudé bučiny, inverzní sklaní rokle a údolí. Vyskytuje se na kyselých, živinami chudých půdách, rašelinách a podzolech. Druh stinných stanovišť s vysokými nároky na vzdušnou vlhkost. 

Ochrana: v červeném seznamu zařazen do kategorie C4 - vyžadující další pozornost (Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - stav v roce 2000, AOPK, 2001).

 

 

 

 

Použitá literatura:

Klíč ke květeně České republiky, Karel Kubát, Academia 2002

Květena České republiky 1, Slavomil Hejný, Bohumil Slavík, Academia 1997

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje