všivec ladní (lesní) — Pedicularis sylvatica

Orobanchaceae - zárazovité

Popis: dvouletá až vytrvalá hemiparazitická rostlina s včetenovitým, okrovým a chudě větveným kořenem. Lodyhu má jednu krátkou a vzpřímenou a lysou na okrajích s větším počtem poléhavých lodyh. Listy má řapíkaté, čepel v obrysu podlouhlou, peřenosečnou a lysou. Úkrojky vstřícné nebo střídavé, hrubě zubaté, se zuby ostře špičatými. Květenství volný hrozen, zabírající obvykle více než 1/2 délky hlavní lodyhy. Kalich trubkovitý až zvonkovitý za květu nafouklý. Cípy kališní jsou nepravidelné. Plodem je tobolka. Kvete od května do června.

Variabilita: málo variabilní druh.

Rozšíření: hlavně v západní Evropě.

Rozšíření v ČR: velmi roztroušeně. V minulosti hojný ve středních polohách a podhůří. V horách roztroušeně mimo Sudet, kde je vzácný.

Stanoviště: od nížín po hory, na vlhkých loukách a pastvinách, na rašelinných biotopech s dostatkem vláhy. Roste na kyselých, živinami chudých půdách s dosti vysokou hladinou podzemní vody.

Ohrožení: vzácný druh, vyskytující se velmi zřídka. Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., je zařazen do kategorie ohrožený druh. V červeném seznamu zařazen do kategorie C2 -silně ohrožený druh (Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - stav v roce 2000, AOPK, 2001).

 

 

 

 

 

Použitá literatura:

Květena České republiky 6, Bohumil Slavík, Academia 2000

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje