Péče o VKP Zámecký vrch u Bochova

Území je chráněno z důvodu výskytu křovin a mírně teplomilných travinných společenství, které jsou biotopem bohaté flóry a fauny.

Morfologicky nápadná čedičová kupa s výraznou, esteticky působivou zříceninou (nyní obnovenou věží) hradu Hartenštejna je již dlouho krajinnou dominantou, která léta zarůstá křovinným patrem.

V průběhu měsíců října a listopadu probíhala na území redukce křovin o celkové rozloze 1 ha, která ma za cíl obnovit původní luční společenstva na lokalitě. Vyřezaná hmota byla dle požadavků Agentury ochrany přírody a krajiny spálena.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje