Péče o VKP Zámecký vrch u Bochova

Území je chráněno z důvodu výskytu křovin a mírně teplomilných travinných společenství, které jsou biotopem bohaté flóry a fauny.

Morfologicky nápadná čedičová kupa s výraznou, esteticky působivou zříceninou (nyní obnovenou věží) hradu Hartenštejna je již dlouho krajinnou dominantou, která léta zarůstá křovinným patrem.

V průběhu měsíců října a listopadu probíhala na území redukce křovin o celkové rozloze 1 ha, která ma za cíl obnovit původní luční společenstva na lokalitě. Vyřezaná hmota byla dle požadavků Agentury ochrany přírody a krajiny spálena.

 

 

vyřezání křovin ve VKP Zámecký vrch

vyřezání křovin ve VKP Zámecký vrch

vyřezání křovin ve VKP Zámecký vrch

vyřezání křovin ve VKP Zámecký vrch

vyřezání křovin ve VKP Zámecký vrch

vyřezání křovin ve VKP Zámecký vrch
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje