Naučná stezka Blatenský příkop

Naučná stezka je zaměřená na ekologii, historii, hornictví, lesnictví a původní technické využití plavebního kanálu.

  
LokalitaKrušné hory, mezi obcemi Boží Dar a Horní Blatná.
Mapa KČTč. 4 Krušné hory - Karlovarsko (Porolaví, Jáchymovsko, Klínovec).
ZnačeníTuristická značka naučné stezky pouze v první polovině NS a jen málokde je provedena podle pravidel značení KČT (velikost, tvar, otočení pruhu). Nejlepším vodítkem je vodní příkop samotný, protože téměř celá stezka vede po jeho břehu.
ZačátekAsi 1,5 km na západ od obce Boží Dar, na silnici Boží Dar - Rýžovna - Horní Blatná.
Zastávky

Stezka zatím není dokončena podle původního záměru. Stav naučných panelů i samotného značení stezky odráží roztříštěné snahy Zemědělské vodohospodářské správy a ČSOP Rosnatka o její dokončení.

Zastávky jak jsme je našli při kontrole (skutečný stav):Rotunda (soubor naučných a informačních panelů).č. 1 Sejpy u Božího Daru (rýžování cínové rudy ve středověku).Jak se vlastně horská smrčina obnovuje.č. 2 Jak obnovujeme imisní holiny.č. 3 Zvěř (na destabilizaci lesních porostů se významnou měrou podílejí i škody způsobené spárkatou zvěří). Rýžovna (Přírodní rezervace Rýžovna (čedičová stěna býv. kamenolomu s vyvinutou sloupcovou odlučností, pestrý komplex rostlinných společenstev).

Skládačka i průvodce, které jsou k dostání v Infocentru Boží Dar, uvádí 23 orientačních bodů:č. 1 Rotunda; č. 2 Sejpy; č. 3 Blatenský příkop; č. 4 Propustek; č. 5 Křižovatka cest; č. 6 Kleč; č. 7 Akvadukt; č. 8 Myslivny; č. 9 Palisáda; č. 10 Jáchymovská silnice; č. 11 Odlehlý objekt; č. 12 Křižovatka se silnicí; č. 13 Rýžovna; č. 14 Křižovatka se silnicí; č. 15 Odlehlý objekt; č. 16 Suk; č. 17 Odlehlý objektč. 18 Skalka; č. 19 Křižovatka Bludná; č. 20 Propustky; č. 21 Křižovatka; č. 22 Sjezdovka; č. 23 Ukončení.

Konec Asi 1 km nad obcí Horní Blatná (u třetí zastávky NS Horní Blatná - Vlčí jámy).
Délka stezky11,5 km (+ 1,5 km z Božího Daru, BUS k začátku, + 1,5 km od konce do Horní Blatné, žst.)
Druh přesunu Pěší turistika.
NáročnostterénuZ hlediska terénu nenáročná trasa vede po lesních cestách a pěšinách podél vodního příkopu, místy neupravené. Větší klesání je od poslední zastávky do Horní Blatné. Podél druhé polovině NS probíhají podél příkopu lesnické práce.
Časová náročnost2,5 až 5 hodin.
DostupnostAutobusem z Karlových Varů do obce Boží Dar nebo vlakem (trať č. 142) do obce Horní Blatná nebo opačně.
DoporučujemeVýhodné je dojít k začátku NS Blatenský příkop po NS Božídarské rašeliniště (+ 2 km), popř. pokračovat od bodu č. 23 po NS Horní Blatná - Vlčí jámy (od zast. č. 3 Blatenský příkop, + 3 km).

Naučné stezky na tomto webu:

Kladská (Slavkovský les)Smraďoch (Slavkovský les)Geologický park Mariánské lázněŠibeniční vrch (Bečov nad Teplou)SOOS (Chebsko)Stopami horníků (Kraslice a okolí)Andělská Hora - KyselkaJáchymovské peklo (Jáchymov a okolí)

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje