Sdružení ZO ČSOP Alter meles

Český svaz ochránců přírody je největší nevládní organizací v České republice sdružující 10 000 zájemců o ochranu přírody a životní prostředí. V řadách ČSOP naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kdo prostě jen mají rádi přírodu. ČSOP úzce spolupracuje s orgány státní správy, s místními samosprávami, školami a dalšími nevládními organizacemi.

 

Český svaz ochránců přírody se snaží působit na občany v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí. Vede své členy k úctě a lásce ke všemu živému a jedinečnému. Chápe přírodu jako soubor všech živých organismů včetně člověka, jejich prostředí a vztahů mezi nimi navzájem. V tomto vztahu uznává rovné právo mezi člověkem a přírodou.

Kdo jsme?

Základní organizace 24/02 Českého svazu ochránců přírody Alter meles vznikla v roce 2002. Jsme dobrovolnická, nezisková organizace zabývající se ochranou přírodního a kulturního dědictví Karlovarska. Sídlem naší organizace je budova Střední lesnické školy ve Žluticích. Cílem organizace je působit na své členy a ostatní subjekty v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí. Převážnou část členů organizace tvoří absolventi, studenti a kantoři Střední lesnické školy ve Žluticích. Členem naší organizace se může stát každý občan zajímající se o přírodu. Úzce spolupracuje s orgány státní správy, s místními samosprávami, školami i s dalšími nevládními organizacemi.

Informace o sdružení ZO ČSOP Alter meles
Adresa ZO ČSOP Alter meles, Žižkov 345, Žlutice 364 52
Kontakt Tel. +420 723 333 191
E-mail info@prirodakarlovarska.cz
   

Složení Výboru ZO

Výbor Základní organizace (ZO) pracuje ve složení:

předseda
Ing. Václav Lupínek
hospodářka
Ing. Eva Hanušová
 

 

 

Ing. Václav Lupínek

Členství a funkce v organizaci
zakládající člen, v současnosti předseda ZO
Hlavní funkce v organizaci
předseda, fundraiser, psaní projektů, účetní ZO, jednání s úřady a s novými členy, propagace organizace, veškerá administrace, koordinátor programů ( Formica, likvidace černých skládek, ohrožené druhy bylin a dřevin a podpora hnízdních možností zpěvných ptáků v lesích, vážky, www.prirodakarlovarska.cz, mapování Apus apus, Sorbus rhodanthera, Cinclus cinclus, Apus apus, obojživelníků, Daphne mezereum). Účast ve správních řízeních ( kácení dřevin, závazná stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků, biokoridorů, vyhlášení památných stromů, souhlas ke zřizování nebo rušení cest, výjimky k zásahu do biotopu nebo manipulace s chráněným druhem, přestupkové řízení, schvalování lesních hospodářských plánů a osnov). Provádí záchranné transfery chráněných živočichů a rostlin, plány péče chráněných území, koordinátor prací v programu „Péče o krajinu“, POPFK, OPŽ. Tvorba a realizace lokalit NET4GAS.
Vzdělání
absolvent Střední lesnická škola Žlutice a FŽP ČZU
V současné době
od 4/2004 do 6/2014 referent odboru životního prostředí se specializací lesní hospodářství a myslivost Magistrátu města Karlovy Vary
od 6/2014 vedoucí oddělení lesního hospodářství myslivosti a rybářství, Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
 
Členství v jiných organizacích
člen ÚVR ČSOP, Česká lesnická společnost, Česká mykologická společnost
Kontakt
Václav Lupínek, tel.: +420 723 333 191 email: lupinek@prirodakarlovarska.cz  

 

Ing. Eva Hanušová

Členství a funkce v organizaci
zakládající člen, hospodář ZO
Hlavní funkce v organizaci
hospodář, psaní projektů, koordinátor programu ohrožené druhy bylin v lesích, správní řízení (ochrana fauny a flory, výjimky k manipulaci s chráněným druhem, lesní hospodářské plány a osnovy)
Zaměstnání
učitel odborných předmětu na Střední lesnické škole Žlutice
Členství v jiných organizacích
Českomoravská myslivecká jednota, Český střelecký svaz
Kontakt
Ing. Eva Hanušová, tel.: +420 777 614 011

 

 

Nabídka služeb

 

Naše aktivity v roce 2017

 

Naše aktivity v předchozích letech

2016

 

2015

 

2014

2013

2012

2011

 

 

2010

 

2009

 

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2001

2000

Ostatní aktivity

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje