Mapování rorýse obecného na území Města Karlovy Vary

Monitoring rorýse obecného probíhal v době hnízdění, tj. od května 2010 do konce července 2010 formou přímého pozorování hnízdících párů na vhodných hnízdištích. V každé lokalitě bylo vybráno několik vzorových budov s typickými hnízdními otvory, vyklenutími, vychlípeninami plechových říms s rozpadajícími trámovými mezipatry.

Celkem bylo nalezeno na území Karlových Varů 77 nálezů s odhadovaným množstvím hnízdících párů 173 párů, na území ostatních obcí bylo potvrzeno 19 nálezů s odhadovaným množstvím 49 párů.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje