Mapování endemitu jeřába manětínského a lýkovce jedovatého na Chlumské hoře

Cílem projektu bylo podrobné mapování Daphne mezereum a Sorbus rhodathera na území školního polesí SLŠ Žlutice s názvem „Chlumská hora“. Cílem mapování bylo stanovení početní populace těchto druhů na území s důrazem na velmi podrobné mapování v okolí přírodní rezervace (nikoliv uvnitř).

Celkem bylo zmapováno 407 jedinců Sorbus rhodanthera a 64 ks Daphne mezereum. Výsledky mapování byly zaznamenány do excelové tabulky a do databázové aplikace AOPK. Průměrný průměr kmene byl 14 cm, u 24 ks bylo nalezeno poškození loupáním zvěří. Patrně z důvodu silného vlivu okusu na semenáčky Sorbus rhodanthera lze u dospělých jedinců pozorovat mnohokmenovatění – celkem 79 jedinců má dva nebo více hlavních kmenů. Daphne mezereum byl mapován pouze okrajově a to vzhledem k tomu, že výsledky programu biodiverzity byly známy až po opadu květů a semen a tak bylo mapování tohoto druhu velmi komplikované.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje