Mapování výskytu rodu Triturus v okrese Karlovy Vary

Mapování bylo prováděno na celém území okresu Karlovy Vary, v menší míře též na ostatním území v okrese Sokolov s ohledem na domapování lokalit, které nebyly v průběhu roku 2008 mapovány. Koordinace práce a spolupráce při inventarizaci byla zajištěna Krajským střediskem AOPK ČR. Inventarizována byla stanoviště neevidována v nálezové databázi AOPK.

 

Na sledovaném území bylo celkem zjištěno:
 
4 ks Bombina bombina
 
Celkově bylo za rok 2008, 2009 a 2010 nalezeno 278 lokalit výskytu obojživelníků.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje