Rozvoj a propagace Pozemkového spolku Vladař

Pozemkový spolek Vladař byl registrován v roce 2008. V současné době pečuje pozemkový spolek o dvě lokality, k nimž má právní vztah a to VKP Louky pod Vladařem (nájemní vztah od roku 2005 a 2008) a o VKP Knínické vrby (nájemní vztah od roku 2008). Dále pozemkový spolek pečuje o lokality bez právního vztahu a to např. o PP Viklan, VKP Těšetické mokřady.

Cílem projektu byla propagace Pozemkového spolku Vladař, jednání s vlastníky nových zájmových ploch a materiální dovybavení pozemkového spolku. Prioritou letošního roku bylo získání právního vztahu k vybraným zájmovým lokalitám, tj. jednání s vlastníky pozemků o dlouhodobých právních vztazích (nájemní vztah, dobrovolné dohody).

 

 

Naučná stezka Vladař

Naučná stezka Vladař

Naučná stezka Vladař

Naučná stezka Vladař

Naučná stezka Vladař

Naučná stezka Vladař

Naučná stezka Vladař pohled na Nevděk

Naučná stezka Vladař
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje