Rozvoj a propagace Pozemkového spolku Vladař

Pozemkový spolek Vladař byl registrován v roce 2008. V současné době pečuje pozemkový spolek o dvě lokality, k nimž má právní vztah a to VKP Louky pod Vladařem (nájemní vztah od roku 2005 a 2008) a o VKP Knínické vrby (nájemní vztah od roku 2008). Dále pozemkový spolek pečuje o lokality bez právního vztahu a to např. o PP Viklan, VKP Těšetické mokřady.

Cílem projektu byla propagace Pozemkového spolku Vladař, jednání s vlastníky nových zájmových ploch a materiální dovybavení pozemkového spolku. Prioritou letošního roku bylo získání právního vztahu k vybraným zájmovým lokalitám, tj. jednání s vlastníky pozemků o dlouhodobých právních vztazích (nájemní vztah, dobrovolné dohody).

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje