Mapování výskytu skorce vodního v povodí řeky Rolavy

Monitoring skorce vodního probíhal v době od května 2010 do začátku listopadu 2010 formou přímého pozorování jedinců na lokalitě tj. přímo na řece Rolavě. Pozorování bylo prováděno mysliveckým dalekohledem a to formou pochůzky kolem koryta řeky. Hlavním cílem mapování bylo rovněž snaha o nalezení hnízdiště skorce a to především pod mosty, lávkami a dřevěnými můstky.

Jednotlivé nálezy skorce vodního a posléze i konipase horského byly na místě zaznamenány do mapovacích karet. Na místě nálezu byla zaznamenána lokalizace hnízdiště pomocí GPS, popis biotopu a hnízdiště. Vzhledem k malému počtu nálezů byly všechny objekty vhodné pro umístění hnízdních položek zaznamenány pomocí GPS a popsány.

V rámci prokázání hnízdiště skorce vodního byla provedena inventarizace stavebních objektů na řece Rolavě a jejím přítoku „Černé vodě“. Tyto objekty byly následně důkladně prohledány, zda se na jejich částech nenachází charakteristické hnízdo skorce.

Při mapování tak byly nalezeny celkem 4 hnízda skorce volního, z toho u objektu č. 007_2 jedno hnízdo použité v letošním roce. Mezi objekty 009 a 010 byl nalezen jeden pár skorce vodního hledající potravu v korytě řeky a jeden jedinec konipase horského.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje