Mapování výskytu mravenišť na Třebouňském vrchu – III. etapa

Cílem projektu bylo postupné domapování mravenišť na Třebouňském vrchu a monitoring již zmapovaných kolonií lesních mravenců.

Celkem bylo zmapováno 127 hnízd. Celkem se jedná o 27 nálezů Formica rufa, 75 nálezů Formica polyctena, 12 nálezů Formica pratensis, 1 nález Lasius platythorax, 1 nález Camponotus ligniperdis, 1 nález Myrmica scabrinodis, 6 nálezů Formica lemani, 1 nález Formica sanguinea, 1 nález Myrmica rubra a 1 nález Lasius niger. Na území Třebouňského vrchu bylo nalezeno celkem 60 mravenišť.

Malý počet mravenišť na druhé polovině Třebouňského vrchu je způsoben pravděpodobně několika faktory: vysoký sklon terénu (na 600 m převýšení 170m), mladé porosty z důvodu větrné kalamity (30 let), silné zabuřenění nových holin. Vzhledem k malému počtu výskytu rodu Formica bylo přistoupeno k mapování dalších druhů na území Karlovarského okresu.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje