okrotice červená — Cephalanthera rubra

Orchidaceae - vstavačovité

Popis: vytrvalá až 50 cm vysoká rostlina s dlouhým a téměř válcovitým oddenkem. Lodyhu má mírně zprohýbanou, mírně hranatou v dolní části lysou. V horní části je lodyha žlaznatě chlupatá a červeně naběhlá. Listy jsou v počtu 2 až 6, rovnoměrně a většinou všestranně na lodyze rozmístěné nebo s náznakem dvouřadého uspořádání, šikmo odstálé, široce kopinaté na vrcholu dlouze ostře zašpičatělé. List je tmavozelený, na rubu nasivělý, lysé. Horní a dolní listy zpravidla dosahují k dolním květům květenství. Klas je zpočátku převislý, později přímý až 18květý. Květy má okrotice velké, růžově červené, za plného květu široce otevřené, bez nektaru a proto příliš hmyz neláká. Okvětní lístky má na vrcholu špičaté. Hypochyl až 8 mm dlouhý, vydutý, bělavý, se dvěma zaokrouhlenými, vzhůru směřujícími oušky. 

Doba květu: květen až červen.

Variabilita: druh velmi málo variabilní.

Rozšíření: Evropa od Anglie, Belgie, Dánska až po jih Středomoří, Kavkaz, Kypr, Irán, secerní Afrika.

Rozšíření v ČR: roztroušeně až velmi vzácně, Hlavně v oblasti Křivoklátska, Českého krasu, v Posázaví, kolem Brna.

Rozšíření na Karlovarsku: v severozápadních Čechách velmi vzácně, v Karlovarském kraji pouze na jediné lokalitě na Chlumské hoře (mimo PR Chlum), na této lokalitě pouze několik rostlin, většinou sterilních. 

Ochrana: díky její vzácnosti je okrotice červená chráněna zákonem v kategorii silně ohrožený druh (vyhláška č. 395/1992 Sb.). V červeném seznamu zařazena do kategorie C2 - silně ohrožený druh (Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky - stav v roce 2000, AOPK, 2001).

Stanoviště: světlé a sušší listnaté lesy, lesostepi. Na živinami bohatých půdách nejčastěji zásaditých, vápnitých a svěžích půdách. 

 

 

 

Použitá literatura:

 

HEJNÝ, Slavomil a Bohumil SLAVÍK. Květena České republiky 8. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010, v. <1-8>. ISBN 97880200182438.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje