batolec duhový — Apatura iris

Nymphalidae - babočkovití

Popis: batolec duhový svým zbarvením připomíná tropické druhy motýlů. Délka křídla je 35 až 40 mm. Pro všechny batolce je charakteristická barvozměna na svrchní straně křídel. Přítomnost kruhové skvrny pouze na svrchní straně zadních křídel a charakteristický zub v bílém pruhu zadních křídel je charakteristický znak pro tento druh.

Rozšíření: velká část střední Evropy, na východ až do Asie.

Rozšíření v ČR: vzácnější, v některých oblastech např. v Západních Čechách hojnější. 

Ochrana a ohrožení: dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., je zařazen do kategorie ohrožený druh.

Živná rostlina: různé druhy vrb, především vrba jíva (Salix caprea), vrba ušatá (Salix aurita), někdy na topolu osice (Populus tremula)

Stanoviště: řídké listnaté a smíšené lesy, podél toků a řek, zvláště v teplejších oblastech. 

Vývoj: pouze jedna generace od poloviny června do poloviny srpna. Zejména v odpoledních hodinách usedají na lesní cesty, kde sají vodu a zahřívají se, zatímco v odpoledních hodinách plachtí v korunách stromů. Vábí je hnijící látky, velmi často ho lze spatřit na koňských koblihách. Housenka přezimuje.  Je zavalitá, zelená, s šikmými světlými proužky po stranách a na temeni hlavy s dlouhými rohy. Kuklí se pod listovou čepelí. Kukla zaujímá polohu hlavou dolu. 

 

 

Použitá literatura:

BRADÁČ, Jiří a Rudolf HRABÁK. Brouci a motýli ve fotografii. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1982.   

REICHHOLF-RIEHM, Helgard. Motýli. Vyd. 2. Ilustrace Fritz Wendler. Praha: Euromedia Group - Knižní klub, 2003, 287 s. Průvodce přírodou (Euromedia Group). ISBN 80-242-0969-1.   

ZAHRADNÍK, Jiří. Hmyz. 2. české vyd. Ilustrace František Severa. Praha: Aventinum, 2007, 326 s. ISBN 80-868-5836-7.   

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje