Útvina — socha sv. Jan Nepomucký

Socha sv. Jana Nepomuckého stávala na návsi obce Útvina.

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého stála na vysokém pískovcovém hranolovém podstavci. Na podstavci datace vzniku sochy v roce 1766. 

Socha byla pravděpodobně odstraněna při přestavbě náměstí a budování nového sídliště a budovy Jednoty v 70. nebo 80. letech 20. století. Osud sochy po tomto datu není známý. 

 

 

 

Použitá literatura:

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2008, 991 s. ISBN 978-80-7277-041-0.   

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje