Toužim – předměstská brána

V rámci budování vévodské rezidence za držení Toužimi Juliusem Jindřichem, vévodou ze Saska, Engernska a Wwestfálska byla velká pozornost věnována zvýšení obranyschopnosti města, k čemuž dal vybudovat Zámecký rybník a opevnit část předměstí.

 

Opevněná část předměstí se sestávala z jednoduché hradební zdi široké 0,5 m a vysoké až 4 m a opatřené jednoduchými střílnami, kterou doplňoval příkop a zřejmě i val. Zeď začínala někde u Kostelní městské brány, ohrazovala dolní a horní Předměstí a dále Stodoly, kde navazovala na ohradní zeď zámeckého parku. Do takto ohrazeného předměstí se vjíždělo Předměstskou bránou. Byla to jednoduchá branka mezi kostelem sv. Martina a špitálem.

Z tohoto opevnění se dochovalo pouze několik málo úseků hradební zdi v areálu děkanství č.p. 19 a v zahradě Domova důchodců.

 

 

 

 

Použitá literatura:

MĚSTSKÝ ÚŘAD V TOUŽIMI. 525 let města Toužimi. Toužim: Městský úřad v Toužimi, 1994.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje