Luka – židovský hřbitov

Židovské osídlení doloženo od 16. století, ale údajně bylo starší. Jako první zmínka je považována zmínka o zdejším leníkovi jménem Wanek, který prý mezi lety 1439 až 1459 zřídil v Lukách židovskou modlitebnu. Počet židovských rodin v Lukách velmi kolísal od 9 rodin v období od poloviny 17. století do počátku 18. století., až po 21 rodin v roce 1930. V letech 1905 až 1919 sloužil místní zámek jako ozdravovna pro židovské sirotky.

 

Samotné ghetto stávalo ve východní části městečka až k Pstružnému potoku. V roce 1841 je doloženo 17 židovských domů a v polovině 19. století přes 30 židovských domů. V době komunismu v rozmezí 50. až 80. let 20. století většina židovských domů byla zbořena.

V obci nemohla chybět ani synagoga, která byla postavena v roce 1842 v klasicistním stylu jako náhrada za starší budovu, která byla zničena požárem. Synagoga byla vypálena a zbořena nacisty v roce 1938.

Hřbitov se nacházel cca 1 km od obce u cesty vedoucí do Záhoří. Založen byl pravděpodobně nejpozději v 17. století. O množství náhrobků a vybavenosti se nedochovaly žádné literární prameny. Na hřbitově se nacházela obřadní síň a celý hřbitov byl obklopen hřbitovní zdí z lomového kamene se dvěma branami, které se společně s poničenou zdí zachovali do dnešních dnů. Samotný hřbitov, stejně tak jako synagoga v obci, byly vypáleny a zničeny nacisty v roce 1938.

V současné době je hřbitov zarostlý, opuštěný a při návštěvě v srpnu 2012 jsem nalezl 2 poničené náhrobky u hřbitovní zdi.

 

 

 

Použitá literatura:

ROZKOŠNÁ, Blanka a Pavel JAKUBEC. Židovské památky Čech: historie a památky židovského osídlení Čech. 1. vyd. Brno: ERA, 2004, 480 s. ISBN 80-865-1764-0.

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2008, 991 s. ISBN 978-80-7277-041-0.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje