Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

Pod křižovatkou „Solné“ a „Zlodějské“ cesty se nacházejí rekonstruované zbytky kostela sv. Mikuláše, jednoho z nejbájnějších objektů Slavkovského lesa. Historie kostela sv. Mikuláše není přesně známa, předpokládá se jeho vznik kolem roku 1500. Lze tak usuzovat z novodobých archeologických výzkumů a hlavně ze soupisu dobového majetku v loketském urbáři z roku 1525. O rozvoji a úpadku kostela toho není příliš známo.

 

Kostel je připomínán v několika historických pramenech uložených v loketském archivu. Např. Vinzenz Prökl uvádí, že jistý Sebastian Koppl, žádal o dřevo k hornické činnosti právě u kostela sv. Mikuláše. V roce 1785 uvádí Jaroslaus Schaller ve své topografii, že nalezl nedaleko obce Třídomí zbytky kostela sv. Mikuláše.V roce 1764 až 1783 byl kostel v mapách I. Vojenského mapování již zakreslen jako turistický symbol, spíše již zříceniny.

Samotný výzkum zříceniny kostela lze datovat do 90. let 20. století. Ještě v roce 1983 pahorek pokrýval vzrostlý les se sotva patrnými ruinami kostela. V 90. letech po větrné smršti došlo k odkrytí vrcholku.

Samotný archeologický výzkum započal v roce 2002 z iniciativy Mgr. Jiřího Klsáka a Vladislava Podráckého. Archeologický výzkum zjistil, že kostel byl postaven na skalním hřebenu, který výrazně stoupal směrem západním. Jako nejcennější prvky byly při výzkumu nalezeny dochované články kamenného ostění severního portálu a oken, kamenné hlavice a zbytky žeber klenby. Mimořádné kvality byly tři nalezené hlavice, nejspíše používané při křížovém zaklenutí presbytáře. Při archeologickém výzkumu bylo nalezeno několik kosterních pozůstatků lidí, kteří byli pravděpodobně pohřbeni v hlavní lodi kostela nebo presbytáři. Nalezeny byly také mince ze 14. a 15. století.

V roce 2005 probíhaly hlavní konzervační práce, spočívající ve vyzdění původních zdí kostela.

Kostel měl protáhlou obdélnou hlavní loď, na níž navazuje na východě zhruba pravoúhlý zúžený presbytář. Zdivo bylo z lomového kamene s užitím vřídlovce v maltovém pojivu. Pravděpodobně mel kostel sedlovou střechu, nad presbytářem valbovou. Kostel byl zpřístupněn vstupem v severní stěně lodi.

 

 

 

 

Použitá literatura:

JAŠA, Luděk. Krudum: historie bájné hory a jejího okolí. Vyd. 1. Sokolov: Fornica, 2007?, 133 s. ISBN 978-80-239-9350-9.

PODRACKÝ, Vladislav a Jiří KLSÁK. Sv. Mikuláš pod Krudumem: tajemství vzniku, zániku a znovuobjevení jedné památky. Vyd. 1. Horní Slavkov: Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov, c2011, 367 s. ISBN 978-80-260-0246-8.

 

 

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem 2012

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem 2012

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem 2012

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem 2012

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem 2012

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem 2012

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem

Kostel sv. Mikuláše pod Krudumem, pohled z rozhledny na Krudumu
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje