Komárov — kostel sv. Vavřince

Na okraji čtyřúhelníkovité návsi v osadě Komárov stojí zchátralý a neudržovaný kostel sv. Vavřice s přilehlým nepoužívaným hřbitovem. Kostel byl postaven v roce 1750 na místě staršího kostela uváděného již v polovině 14. století. Kostel je jednolodní s obdélníkovitým a polokruhovitě uzavřeným presbytářem se sakristií po severní straně kostela. Kostel má dvoupatrovou věž, která navazuje na osu kostela v západním průčelí. Omítka kostela byla původně hladká, dnes již z velké části chybí. Kostel má obdélné, nahoře i dole polokruhovitě zakončené okna, která jsou v patře věže oválná. Střecha kostela je mansardová, na věži je cibulová báň s lucernou.

 

Presbytář kostela je sklenut plackou a v závěru konchou, loď je s unikátním a velmi hezkým fabionovým stropem, který je bohužel z velké části poničen zatékáním srážkové vody a opadem omítky. Stěny kostela jsou členěny pilastry, ve zkosených koutech před triumfálním obloukem jsou umístěny niky. Kruchta je dřevěná s balustrovou zvlněnou předprsí. Sakristie kostela je sklenuta valbovou klenbou s lunetami.

Zařízení kostela se do současné doby nezachovalo a část je zřejmě uložena v jiných kostelech nebo depozitářích. E. Poche uvádí v zařízení kostela hlavní oltář, který byl portálový, sloupový, boltcový z poloviny 17. století s novodobým obrazem, který nahradil původní pozdně gotickou sochu sv. Vavřince (možná Štěpána) z doby kolem roku 1500. Oltáře kostela byly z 1. poloviny 18. století, potálové, sloupové s oltářními obrazy sv. Floriána a Antonína, sv. Barbory a Madony v nástavci. Součástí vybavení kostela byla i kamenná křtitelnice z 18. století. V kostele byly čtyři rokokové obrazy sv. Nothburgy, sv. Floriána, sv. Vendelína a sv. Otýlie, obrazy byly německého původu. V kostele byl Poutní obraz Madony, datovaný k roku 1687, který byl kopií Madony ze 14. století z poutního kostela Madonna di Re ve Valle di Vegezzo. 

V současné době je kostel neudržován a pomalu chátrá. 

 

 

 

Použitá literatura:

POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech 2: K - O. 1. vyd. Praha: Academia, 1978, 578 s.   

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje