Vladař: Močál v cisterně – ráj archeobotaniků

V roce 2004 provedl mezinárodní vědecký tým archeobotaniků pod vedením Petra Pokorného z ARÚ v Praze výzkum zanesené vodní nádrže na akropoli. Oválná nádrž o rozměru cca 45 x 30m dosahuje hloubky kolem třech metrů a z větší části je vyplněna rašelinovými sedimenty. Právě toho využili archeobotanici a v sondě o rozměru 3 x 1,5m se jim podařilo dostat až na dno cisterny (potvrdil se umělý původ nádrže).

 

To znamená, že se jim naskytl v profilu sondy unikátní záznam sedimentálních usazenin. Ten bylo možno přesně datovat a navíc nám poskytl důležité chronologické údaje o tom, co se na Vladaři pravděpodobně kdy událo. Nejstarší vrstvy u dna cisterny pocházejí z let 350 až 400 let před Kristem. Výsledky ukázaly, že v letech 400 až 200 let před Kristem byl Vladař prakticky odlesněn a hradiště bylo v této době velmi hustě osídleno. Střídala se tu ve zhruba padesátiletých cyklech období pěstební a pastevní. Kromě keramických střepů se našly i opracované kusy dřevin (které by se jinak nezachovaly, ale rašelina je dobře zakonzervovala), mikroorganismy a zajímavostí je i nález koňského trusu. Také z jeho rozboru získali archeobotanici cenné informace! Pro nás je však důležité, jaký byl vývoj na hradišti od úpadku jezírka… Z dalších vrstev je zřejmé, že někdy kolem let 250 před Kristem dochází z neznámých důvodů k částečnému opuštění hradiště, hospodaří se na menší ploše a dochází k částečnému zalesnění. Velmi zajímavá je tenká jílová vrstva, která prochází celým profilem sondy. Je datována 200 let před Kristem a je zřejmě důkazem mohutného ničivého požáru na Vladaři. V době přelomu letopočtu je pak hradiště opuštěno zcela a zarůstá lesem. Částečné osídlení se na Vladař vrací až se středověkem, ale to už je jenom stín bývalé slávy…

 

Objev pravěkých dřevěných konstrukcí v předhradí

Na sklonku roku 2005 získali členové Občanského sdružení Vladař na ochranu a výzkum archeologických lokalit zajímavou informaci. Přihlásil se pamětník, který zde někdy v osmdesátých letech minulého století pro účely dětského tábora v areálu předhradí rozšiřoval a čistil rybník. Při této činnosti narazil dle svého vyjádření na „podivné dřevěné chodby, trámy a dokonce i lidské ostatky“. OS Vladař prostřednictvím archeologů Karlovarského muzea tuto informaci prověřovalo a potvrdilo v blízkosti rybníčku a přímo v jeho stěnách zbytky podivuhodných dřevěných konstrukcí částečně vyplněných jílem. Dendrochronologickým datováním i radiouhlíkovou metodou 14 C bylo určeno stáří vzorků dřev na období zhruba 500 let před Kristem. Nález takto starých pravěkých dřevěných konstrukcí způsobil v archeologických kruzích doslova senzaci a od roku 2009 zde pracuje mezinárodní archeologický tým na vyjmutí a konzervaci alespoň části jedné z komor, jejichž význam je stále předmětem dohadů a spekulací…

 

 

 

Text a fotografie připravilo OS Vladař na ochranu a výzkum archeologických lokalit.

odkazy:

Knihy Vladař – Tajemství minulosti I.(2005)a II.(2007) (P. Zahradníček),  www.vladar.net

Archeologické rozhledy 1/2005

Opevněný areál na Vladaři a jeho zázemí (M. Chytráček, L. Šmejda)

Paleoenvironmentální výzkum na Vladaři (P. Pokorný, J. Sádlo, M. Kaplan, K. Mikolášová, J. Veselý)

 

 




Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje