Hroznětín – židovský hřbitov

Židovské osídlení doloženo od 15. století, od druhé poloviny 17. století byl Hroznětín sídlem zemského primase, a od první poloviny 19. století sídlo krajského rabína Loketského a Žateckého kraje. Od poloviny 19. století však počet židů v obci klesal. V roce 1437 Zikmund Lucemburský zapsal Hroznětín Kašparu Šlikovi z Holíče i s právem držet židy.

 

Poměrně zajímavé je, že v Hroznětíně neexistovalo pravé židovské ghetto, ale pouze malé čtvrtě, kde se vždy nacházelo několik židovských domů. Židovské domy stávaly podél řeky Bystřice a dokonce i v sousedství katolického kostela a fary. V roce 1842 se jednalo o 23 domů.

Synagoga snad z 18. století mezi náhonem a řekou Bystřicí, stála až do 50. let 20. století, kdy po druhé světové válce byla využívána jako skautská klubovna, poté byla zbořena.

Samotný hřbitov stojí na mírném svahu cca 1 km severozápadně od města pod Vysokým vrchem. Založen byl pravděpodobně v 15. století. Na hřbitově je dochováno cca 300 náhrobků, nejstarší jsou datovány k roku 1684 a 1690. U hřbitova se nachází také torzo vstupní brány. Márnice na hřbitově nestála, nacházela se přímo ve městě. Hřbitov byl jako téměř všechny židovské památky za období nacistické vlády poničen, velké množství náhrobků bylo povaleno. Terčem vandalství se stává hřbitov i v dnešní době.

Jedná se o velmi cenný hřbitov, typologicky se některé náhrobky řadí do saské oblasti, některé jsou bohatě zdobené rostlinnými ornamenty i židovskou symbolikou.

 

 

 

Použitá literatura:

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2008, 991 s. ISBN 978-80-7277-041-0.

ROZKOŠNÁ, Blanka a Pavel JAKUBEC. Židovské památky Čech: historie a památky židovského osídlení Čech. 1. vyd. Brno: ERA, 2004, 480 s. ISBN 80-865-1764-0.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje