Den Českého lesa 2012

Lesy České republiky s.p., Lesní správa Přimda ve spolupráci s AOPK ČR - Správou chráněné krajinné oblasti Český les a krajským střediskem Plzeň a Českým svazem ochránců přírody Sylva Lunae, za přispění Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR – SVOL, Města Tachova a Plzeňského kraje, pořádají pro veřejnost se zájmem o přírodu, krajinu a historii zvou na Den Českého lesa.

Sobota 15.9.2012, Na Rychtě, Tachov.

 

PROGRAM:
Slavnostní zahájení ve 14:00 hod.
Ukázka plavení „krátkého“ dřeva po Mži
Mistrovství Českého lesa v tlučení špačků
Den s Lesy České republiky, program pro děti
Ukázky kamenického a kovářského řemesla
Lanová dráha nad řekou
Ukázky dravců - sokolníci
Koncert kapely Buster Nixon (funky)
Komedyjanti – divadelní přestavení
 
VSTUP VOLNÝ! Bližší informace na www.lesycr.cz a www.ceskyles.ochranaprirody.cz

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje