Přednáška: Světově významné mokřady Slavkovského lesa

čtvrtek 14. března 2013 v 17:30 (Cheb) Přemysl Tájek, Pavla Tájková a Jaromír Bartoš Světově významné mokřady Slavkovského lesa Muzeum Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, Cheb (pod špalíčkem)

 

O přednášce
Mokřady Slavkovského lesa byly v letošním roce zařazeny na seznam mokřadů mezinárodního významu. Dostaly se tak do vybrané společnosti jedinečných přírodních klenotů, jakými jsou např. jezero Titicaca, amazonský Pantanal, floridské Everglades, atlantské pobřeží Ohňové země nebo nepálská jezera na úpatích ledovců stékajících z osmitisícových vrcholů. Tyto mokřady jsou chráněny tzv. Ramsarskou úmluvou. Název úmluvy je odvozen
od Íránského města Ramsar, kde byl tento dokument v roce 1971 přijat 142 státy světa, ke kterým se později přidalo dalších 21 zemí. V současné době je Ramsarskou úmluvou chráněno 2062 lokalit o celkové rozloze 2 mil. km2 (což je 25× více než je rozloha ČR). Spolu s mokřady Slavkovského lesa byly na seznam zapsány mokřady horní Jizery a staly se tak 13. a 14. ramsarskou lokalitou na území ČR (vedle např. Krkononošských rašelinišť, Podzemní Punkvy, Třeboňských rybníků nebo dosud jediné lokality tohoto druhu v Karlovarském kraji – Krušnohorských rašelinišť). V přednášce Vám představíme vegetaci, květenu, zvířenu, ale i minerální vývěry této jedinečné lokality.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje