Ukliďme svět 2013 ve Žluticích

Clean Up the World (Ukliďme svět!) je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek.

Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k zájmu o stav životního prostředí, ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji.
 
V roce 2013 proběhl ve Žluticích již 2 ročník ve spolupráci se Základní školou Žlutice a Městem Žlutice. 
 
V rámci akce bylo celkem uklizeno:
 
10 pneumatik 30kg železa 15 kg skla a keramiky 140 kg plastů a 120 kg komunálního odpadu - papír, hadry, bioodpad

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje