Tříkrálová pouť ve Skokách — video

V Novém roce jsme se ve Skokách sešli poprvé v neděli 5. ledna na Tříkrálové pouti, abychom společně oslavili mši svatou od 14:00.

Celebroval ji P. Vladimír Slámečka, zazněly při ní tradiční vánoční koledy v podání skokovské scholy. Tříkrálová pouť je tradiční poutí ze slavnosti Zjevení Páně s žehnáním vody, kadidla a křídy a svěcením příbytků. Kvalita je ovlivněna deštivým počasím a tmou v kostele.

 

Video první část na ">youtube

Video druhá část na ">youtube

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje