Revitalizace studánky na Chlumské hoře

Cílem projektu byla obnova historických krajinných struktur a objektů, v tomto případě drobné historické studánky na úpatí svahu Chlumské hory nedaleko barokní perly Manětína.

Studánka byla v havarijním stavu a hrozil její zánik. Řešením projektu byla obnova studánky s důrazem na vzdělávací a ekovýchovnou složku environmentální výchovy a osvěty. Studánka se nachází cca 1 km od obce Chlum a cca 3 km od Města Manětína.

Studánka byla opravena za finančního přispění Karlovarského kraje, z kapitoly odboru životního prostředí a zemědělství.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje