Mapování rorýse obecného (Apus apus) na území města Karlovy Vary a ostatních obcí v severní části okresu Karlovy Vary – III. etapa

Monitoring rorýse obecného probíhal v době hnízdění, tj. od května 2012 do konce července 2012 formou přímého pozorování hnízdících párů na vhodných hnízdištích

Celkem bylo nalezeno na území Karlových Varů 80 nálezů s odhadovaným množstvím hnízdících párů 327 párů, na území ostatních obcí bylo potvrzeno 71 nálezů s odhadovaným množstvím 335 párů.

V rámci městské zástavby je nutné upozornit na poměrně těžkou determinaci tohoto druhu. Podobnost s vlaštovkou obecnou je u pozorujícího laika téměř totožná.

Jednotlivé nálezy hnízdících párů Apus apus byly na místě zaznamenány do mapovacích karet. Na místě nálezu byla zaznamenána lokalizace hnízdiště tj. objekt, jeho číslo popisné nebo evidenční, využití budovy, zjištěný počet hnízdících párů a popis hnízdiště.

 

Stručná charakteristika zkoumaného druhu

Český název: rorýs obecný

Vědecký název: Apus apus

Čeleď: rorýsovití - Apodidae

Tah: tažný, v ČR od začátku května do začátku srpna Hnízdiště: vysoké stavby, budky, skály

Věk: zpravidla 4 až 6 let

Potrava: převážně hmyz a pavouci, nejčastěji zástupci řádu dvoukřídlých a stejnokřídlých (mouchy, komáři, pakomáři, mšice), blanokřídlých a jepice.

Hnízdění: 1x ročně, květen - červenec. Rorýsi žijí v monogamii. Jejich partnerství je trvalé a ukončí je až smrt jednoho z nich. Hnízdo rorýsů je ploché a často postavené na horní ploše obvodové zdi pod střechou mezi trámy. Samice průměrně klade 2-3 protáhlá a zašpičatělá vejce s bílou, hladkou a matnou skořápkou. Inkubace: 18 - 20 dnů Hnízdní péče: 42 ač 43 dnů

Zákonná ochrana: zvláště chráněný druh podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č 395/1992 Sb., je zařazen do kategorie § 3 ohrožený druh.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje