Mapování výskytu mravenišť ve východní části Slavkovského lesa

Cílem projektu bylo mapování rodu Formica ve východní části Slavkovského lesa v okolí Bečova nad Teplou, Pramenů a Kladské. Mapování bude zaměřeno také na vliv mravenců na okolní lesní ekosystémy, jejich vliv na dynamickém růstu kalamitních škůdců lesního hospodářství, vliv hospodářských zásahů na populační dynamiku lesních mravenců a vliv hustoty hnízd na půdní vlastnosti. Výstupem projektu bude přehledně zpracovaná data včetně návrhů ochrany hnízd před poškozením.

Celkem bylo nalezeno 53 hnízdních kup rodu Formica z toho: 4x Formica sanquinea, 3x Formica rufa, 38 x Formica polyctena, 2x Formica truncorum, 1x Camponotus herculeanus a 5x nebyla u vzorků provedena determinace. Všechny nálezy byly zaznamenány do nálezové databáze AOPK (ndop.nature.cz).

 

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje