Rozšíření Formica picea v myrmekocenózách rašelinných lokalit v centrální části Slavkovského lesa

Formica picea Nylander, 1846 patří u nás i v zahraničí v současné době k nejohroženějším druhům rodu Formica ve střední Evropě. Cílem práce je vytvořit ucelený soubor informací o ekologických nárocích Formica picea. Myrmekologický výzkum bude probíhat nejméně 6 náhodně vybraných lokalitách lesních rašelinišť a rašelinných luk v centrální části Slavkovského lesa. Bude sestaven přehledu zjištěných druhů mravenců (včetně kvantitativního zastoupení druhů, dominance a subdominance) pro jednotlivé lokality. Srovnání zjištěných myrmekocenóz a zhodnocení role druhu Formica picea v těchto společenstvech se zaměřením na limitující faktory výskytu Formica picea na lesních a nelesních stanovištích. Uvedeným okruhům studia F. picea byla u nás i v zahraničí dosud věnována malá pozornost. Přitom poznání životních nároků a biologie tohoto významně ohroženého druhu, jehož populace se zmenšují v rámci celé Evropy, může přispět k jeho ochraně a ke stanovené vhodného managementu jeho biotopů.

Celkem bylo nalezeno 134 kolonií z čeledi Formicidae: 14x Mirmica rubra, 1x Camponotus herculeanus, 54x Formica lemani, 1 ks Formica truncorum, 2x Myrmica scabrinodus, 30x Formica picea, 11x Lasius flavus, 7x Lasius platythorax, 2x Myrmica ruginodis, 11x Myrmica scabrinodis a 1x Myrmica vandeli. Celkem se jedná o 11 druhů. Všechny nálezy byly zaznamenány do nálezové databáze AOPK (ndop.nature.cz).

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje