Údržba orchidejových mokřadních luk na Kraslicku

V roce 2012 jsme na základě objednávky Městského úřadu Kraslice prováděli údržbu orchidejových mokřadních luk na Kraslicku.

Naše organizace realizovala kosení silně podmáčených rašelinných lokalit s výskytem chráněných druhů rostlin, především prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata). Jednalo se o čtyři lokality v okolí obcí Krásná, Liboc, Šindelová a Rotava. Celkem se jednalo o plochu 2 ha.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje