Andělská Hora

Hrad je poprvé uváděný v písemných pramenech roku 1402. Samotné městečko, je uváděno v roce 1487 kdy Jindřich III. z Plavna udělil městu znak s motivy svého erbu, doložený pečetí z doby kolem roku 1500. Hrad vybudovali páni z Rýzmburka (Oseka), kteří se před vybudováním hradu na Andělské Hoře usadili v nedalekém Bečově. Hrad Andělská hora společně se stejnojmennou obcí stal významným obchodním cílem, kdy ležel v blízkosti obchodních stezek z vnitrozemí země České do Lokte a dále do Loketska a Německa.

Katastrální výměra: 808,1297 ha

Počet obyvatel: 312 (k 1. 1. 2014)

Nadmořská výška: 665 m. n. m.

První písemná zmínka: 1402 (první písemná zmínka o hradu)

Historické názvy: Eglnburg, Engelsberg, Engelspurg, Engspurg, Engelstadt, Engelhaus, Andělská hora, Andielská hora, Angelská Hora

Významní majitelé: Boreš mladší z Oseka (1403), nezletilí synové Boreš a Boreš z Oseka – poručník Boreš hrabě z Oseka (do 1407), Oldřich Zajíc z Házmburka (1407-1414), královská komora prostřednictvím purkrabího na Lokti (1414), Jakoubek z Vřesovic (1430-1436), Kašpar Šlik z Holíče (1437-1449), Matyáš (od 1449), Václav a Zikmund Šlikové, Jiří z Poděbrad (1461-1463) – zástavně Zbyněk Zajíc z Házmburka, Hynek kníže minstrberský (1463), Jan ze Štampachu (1463-1466), Jindřich II. z Plavna (1466-1469), Jiří z Poděbrad, Jindřich III. z Plavna (1482-1519), Jindřich IV. z Plavna (1519-1554), Jindřich V. a Jindřich VI. z Plavna (1554-1565), Mikuláš Hasištejnský z Lobkovic (1565-1567), Jindřich z Fictumu (1567-1570), Kašpar Collona z Felsu (1570-1594), Kryštof Šlik, Linhart a Bedřich Colonna z Felsu (1594-1614), Linhart Colonna z Felsu (1614-1620), Kašpar Colonna z Felsu (1620-1621), 1621 konfiskace, Heřman Černín z Chudenic (1622-1652), Humprecht Černín z Chudenic (1652), Leopold Hartig (od 1734-1794), Jan Stiebar z Buttenhaimu (1794-1810), Antonín Hladík (1810-1829), Vilém z Neubergu (1829-1863), Černínové-Morzinové z Chudenic (1863-1930), Leopold Šternberk (1930-1945).

Sakrální stavby: kostel sv. Michaela Archanděla, kaple Nejsvětější trojice, kaple sv. Jana Nepomuckého, kaple sv. Nortburgy, kaple Panny Marie u Stichlova mlýna

Významné stavby: hrad Andělská Hora (Engelsburg), kaplička sv. Ludmily, Stichlův mlýn

Panská sídla:

Archeologické lokality:

Památníky:

Kříže: křížový kámen, pamětní kříž

Sochy: socha sv. Jana Nepomuckého,

Továrny:

Osobnosti: Petr Wolf (kameník a silničář) – stavitel zámku Stružná (Kysibl), pavilon pramene v Kyselce, zámecká kolonáda

Památné stromy: Alvínina lípa, Andělské lípy

Přírodní zajímavosti: EVL Doupovské hory, Ptačí oblast Doupovské hory, EVL Hradiště, CHKO Slavkovský les, Schillerův dub, třešňová alej

Stezky: tematická stezka „Historie Andělské Hory“      

Obec Andělská Hora se nachází cca 7 km od Karlových Varů připevněná k mohutnému skalnatému znělcovému vrchu s nápadnou dominantou hradní zříceniny.

Hrad je poprvé uváděný v písemných pramenech roku 1402. Samotné městečko, je uváděno v roce 1487 kdy Jindřich III. z Plavna udělil městu znak s motivy svého erbu, doložený pečetí z doby kolem roku 1500. Hrad vybudovali páni z Rýzmburka (Oseka), kteří se před vybudováním hradu na Andělské Hoře usadili v nedalekém Bečově. Hrad Andělská hora společně se stejnojmennou obcí stal významným obchodním cílem, kdy ležel v blízkosti obchodních stezek z vnitrozemí země České do Lokte a dále do Loketska a Německa. Městečko z důvodu častého střídání majitelů nebylo součástí pouze jednoho panství, ale v průběhu let se panství neustále střídala. Do roku 1411 bylo pod panstvím bečovským, 1411-1437 panství Andělská Hora, 1437-1461 panství Bečov nad Teplou, po roce 1622 přiřazena k panství Hartenštejn a Činov. Po značném poškození za třicetileté války zástavba městečka v 1. polovině 18. století přesáhla předbělohorský stav a do poloviny 19. století se zdvojnásobila, přičemž se rozvíjela především kolem komunikací. Počet domů a obyvatel v roce 1843 činil 134 domů a 773 obyvatel, v roce 1991 69 domů a 165 obyvatel. V roce 1571 udělil Maxmilián II. městu clo na mostě.

Hrdelní právo bylo na Andělské Hoře vykonáváno do roku 1765 prostřednictvím soudu IV. třídy. Zda se na Andělské Hoře také popravovalo, není známo.

Na konci feudalismu mělo městečko 134 domů a téměř osm set obyvatel. Ti se živili především zemědělstvím a dobytkářstvím. Zastoupena byla i řemesla, jestliže v roce 1806 zde bylo 23 řemeslníků, roku 1831 jich je uváděno osmdesát. V roce 1500 byly zavedeny výroční trhy, od roku 1571 pravidelné čtvrtletní trhy. Navíc bylo městečko oblíbeným místem karlovarských lázeňských hostů, mezi něž patřil roku 1786 i J. W. Goethe.

Původní podoba městečka byla zničena za velkého požáru roku 1887.  Menší požáry Andělskou Horu postihly v roce 1635 při obléhání Švédů, roku 1641, 1666 a 1718. V roce 1608 bylo městečko postiženo morem a zemřelo 73 obyvatel. V roce 1718 byl po požáru definitivně opuštěn hrad, po dobytí Švédy v roce 1635 udržovaný jen provizorně. Osu městečka tvoří podélné náměstí obklopené ze tří stran frontou nízkých domků, většinou o jednom podlaží nebo přízemních. Delší severní stěnu náměstí uzavírá farní kostel sv. Mikuláše, původně gotický, postavený v letech 1478-1490 E. Braunem.

Po druhé světové válce bylo původní obyvatelstvo vysídleno.

Ve zříceninách v roce 1987 režisér Vladimír Sís natáčel film Balada pro banditu. První velkou filmovou roli si zde zahrál Miroslav Donutil. 

 

 

VI. ročník Slavností princezny Alvíny, které jsou spojeny s historickým datem udělení městských práv obci. Akce je pořádána v historickém stylu k vidění byl středověký jarmark s ukázkou řemesel. Autor: Tomáš Kožík.

 

 

Použitá literatura:

 

SOUKUP, Petr David; Vladimír. Velká turistická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Knižní Klub, 2010. ISBN 978-802-4228-433.  

PELANT, Jan. Města a městečka Západočeského kraje: Stručné dějiny, současnost a výběrová bibliografie 129 míst. Plzeň: Západočeské nakladatelství, 1984.  

KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2008, 991 s. ISBN 978-80-7277-041-0.  

 

 




Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje