Hrádek u Prohoře

Jihozápadně od Žlutic, nedaleko osady Prohoř, stojí na hrázi Hrádeckého rybníka zpustošená bývalá zemědělská usedlost „Hrádek u Prohoře“.

Tato stavba, ačkoliv to málokdo ví, nebo alespoň tuší, se do historie české literatury zapsala nesmazatelným písmem.  Statek Hrádek u Prohoře se počátkem roku 1933 dostal do dražby. O dražbu nejevil nikdo zájem a tak zůstala v majetku největšího věřitele bývalého zadluženého majitele Hypoteční banky. Od ní jej získala tak zvaným předražkem paní Helena Palivcová – Čapková, sestra bratří Čapků.

Helena Čapková (28. 1. 1886 Hronov – 27. 11. 1961) – autorka subjektivně založených próz, čerpajících z rodového a rodinného prostředí. Poprvé provdána za JUDr. Františka Koželuhu, se kterým měla dvě dcery a v roce 1926 ovdověla. Podruhé se provdala za JUDr. Josef Palivce a trvale žila na Hrádku u Prohoře. Po její smrti vyšel její nejznámější román „Moji milí bratři“.

Kromě Hrádku u Prohoře se také Helena Čapková starala dlouhá léta o sousední menší v Brložci. Helena Čapková se během let stala opravdovou donátorkou štěderska a  žluticka mohla například vymoci pro Štědrou měšťanku a ve Žluticích založila pro českou menšinu knihovnu s tisíci svazky.

Hrádek u Prohoře se po dlouhá léta stal centrem české inteligence, jezdili sem oba bratři Karel a Josef, malíř Václav Rabas, František Halas. Karel Čapek na Hrádku dokončil v srpnu 1934 román Obyčejný život.

V roce 1935 bylo na Hrádku 32 krav, 3 páry tažných a 1 pár kočárových koní. V bytech zaměstnanců bydleli 4 rodiny. Od vrchních vrat vedla kolem cesty do Pšova alej topolů.

Šťastné období na Hrádku trvalo necelých pět let. Na podzim roku 1938, po záboru pohraničí, do něhož spadal i Hrádek, museli Palivcovi Hrádek opustit a vrátili se sem teprve po ukončení války v roce 1945. Po válce za své sídlo zvolili zámeček v Brložci a na Hrádek dojížděli podle potřeby kočárem. V roce 1948 byl hrádek v rámci tzv. retribučního dekretu vyvlastněn státem a Palivcovi se odstěhovali do Prahy.

Další osudy obou staveb byly neradostné. Zámeček v Brložci 17. 4. 1968 vyhořel, a Hrádek byl novými majiteli zdevastován. 

 

Použitá literatura:

KAPOUN, Václav a Václav RABAS. Hrádek u Prohoře. Rakovník: Rabasova galerie, 1993, 31 s., 8 s. fotogr. ISBN 80-901-3325-8.  

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje