Péče o VKP Mokřady u Těšetic v roce 2013 a 2014

V roce 2013 a 2014 naše organizace realizovala managementové zásahy ve významném krajinném prvku Mokřady u Těšetic. Vlhké louky navazující na rybník a čedičový pahorek s mírně teplomilnou a suchomilnou travinobylinnou vegetací se nacházejí nedaleko osady Tešetice u Bochova na Karlovarsku na samém okraji Doupovských hor.

V roce 2013 a 2014 bylo celkem pokoseno 3 ha lučních porostů z důvodu zachování přirozené skladby mokřadního biotopu.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje