Péče o VKP Zámecký vrch v roce 2015

V roce 2015 jsme na základě objednávky Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí realizovali managementové zásahy spočívající v kosení 1 ha lučního porostu ve významném krajinném prvku Zámecký vrch u hradu Hartenštejn nedaleko Bochova.

Morfologicky nápadná čedičová kupa kupa s výraznou, esteticky působivou zříceninou hradu Hartenštejna je  krajinou  dominantou .

 

Porosty keřů a mírně teplomilná travinobylinná společenstva jsou biotopem bohaté  tlory  a fauny.Z tohoto hlediska lokalita  plní  úlohu  významné genofondové plochy.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje