Péče o VKP Louky pod Vladařem 2014

Přesto, že tato lokalita je vyhlášena jako významný krajinný prvek „Vladařské louky“ již od roku 1996, je součástí ochranného pásma PR Vladař a navržena v soustavě Natura 2000, její stav a populace vstavače kukačky byl a stále je žalostný. Z důvodu poměrně nepřístupného terénu s velkým bohatstvím rostlinných druhů provádíme veškeré práce ručně pomocí křovinořezů a motorových pil, s ručním hrabáním a odvozem na okraje lokality.

Záměr byl realizován v průběhu roku 2014. Tento časový úsek byl vybrán jako nejpřijatelnější varianta, a to z důvodu plošného rozsahu zásahu. Dalším důvodem je další péče po prvotním zásahu (výřezu keřového patra) formou kosení tak, aby nedošlo k rychlému spontánnímu zarůstání ošetřených ploch. V uplynulých letech došlo v lokalitě k několika zásahům spočívajících ve výřezu keřového patra a kosení lučního porostu. Tyto zásahy však byly realizovány územně mimo tento projekt, tj. tento projekt na předešlé zásahy pouze navazuje.  Celkem se jednalo o posekání lučního porostu a úklid posečené hmoty o celkové ploše 4,9 ha.

Tento zásah byl realizován za finanční podpory Karlovarského kraje.

 

 
Sponzoři

logo MŽP

logo ČSOP

Loga Karlovarského kraje a Živého kraje